Iluzjonista Paweł Szreter

Przez te wszystkie lata współpracowaliśmy z wieloma firmami i spośród ogromnej ich liczby wyłowiliśmy kilka dla których przygotowaliśmy profesjonalne przedstawienia.